"En Passant"

Terug index En Passant


 

39e jaargang no. 3                                                                                                    donderdag 20 januari 2000

Clubavonden: Na vanavond ligt de interne competitie even stil. Volgende week wordt de 3e rapidavond gehouden (de actuele rapidstand zal ik volgende week in E.P. plaatsen) en een week later (donderdag 3 februari) vindt de algemene ledenvergadering plaats. Op 10 februari is er weer een ronde voor de interne competitie. 

 

Tekstvak: Uitslagen interne competitie 
17e ronde (13 januari 2000):
Schleipfenbauer	- Homs	½-½
E. Wille	- Bruning	0-1
van Roosmalen	- Jurrius	½-½
R. Wille	- Taal	0-1
Wiggerts	- Huizinga	1-0
Steenhuis	- Knuiman	0-1
T. van Dijk	- Hajee	1-0
Ariëns	- Vermeer	0-1
Dijkers	- Blees	0-1
van Leeuwen	- Brouwer	0-1
Legierse	- Zunnebeld	1-0
de Jong	- Stibbe	0-1
		

Externe competitie: De teams die vorige week in actie kwamen hielden het op tweemaal winst en tweemaal verlies. Opvallend daaraan was het feit dat steeds de thuisspelende teams verloren. Voor ASV waren dit het vierde en het zesde terwijl ASV-5 en ASV-7 in hun uitwedstrijd de thuisspelende clubs Zutphen-2 en OPC-2 versloegen. Mag daarom nu de conclusie worden getrokken dat er in het schaken geen thuisvoordeel bestaat met eigen supporters, de zogenaamde “twaalfde man”, die met zijn allen achter hun favorieten staan, die waar nodig nog eens wat in kunnen fluisteren? Of is de druk dan juist groter om het waar te maken? Wie het weet mag het zeggen. Ik hou het maar gewoon op toeval! Door deze uitslagen deed vooral het vijfde goede zaken. Zij staan nu gedeeld 1e. Alleen op bordpunten ligt men nog wat achter. Ook ASV-7 maakte een fikse sprong voorwaarts. Daarentegen zakte ASV-4 terug naar de grauwe middenmoot. Voor ASV-6, tenslotte, begint het er wel heel somber uit te zien na de nederlaag tegen een mededegradatiekandidaat. Uit welingelichte bronnen werd al vernomen dat overwogen wordt de naam van het team te wijzigen in S.E.P.-6, hetgeen zoiets betekende als “Soms Een Punt”. Met 1 punt uit 4 wedstrijden in ieder geval een passende afkorting. Het moet dus beter want anders speelt men volgend jaar gewoon een klasse lager. Veel verslagen dus in deze E.P. Alleen van het zesde, ja hoe kan het ook anders treft u (nog) geen verslag aan. Verschuilt de teamleider van dit team zich achter het feit dat hij druk was met de voorbereidingen van alweer een ASV-Nieuws of is hij voor zijn collega-redacteur van E.P. ondergedoken. Mailtjes worden in ieder geval al niet meer beantwoord.  En dat geeft toch te denken.

 

 

 

 

Tekstvak: P.Schoenmakers	½
Mekers	½
Plomp	0
v.Willigen	½
Hoedemaeckers	0
Ayyoubi	1
Marks	0
Dijkstra	0

Fikse misstap ASV-4: Het leek weer net zo’n mooi seizoen te worden als vorig jaar. Ons vierde had door 2 overwinningen weer aansluiting gevonden bij de kopgroep. Helaas ging het donderdag jl. toch weer mis. Zonder Cees Verkooijen (cursusverplichtingen), maar met Ayyoubi als invaller werd met 2½-5½ verloren van De Schaakmaat-2. Duidelijke cijfers zelfs maar toch wel wat geflatteerd. Het was Ayyoubi die ASV op prachtige wijze op voorsprong zette. Zijn speelwijze maakt velen enthousiast. Speelde hij in het begin bij ASV nog erg snel, nu wordt de tijd al beter benut. De manier waarop hij ook nu weer won maakte indruk. Hij liet zijn tegenstander eigenlijk kansloos. Met een pion achterstand leverde een combinatie hem een kwaliteit en een pion op. Daarna had hij met een dubbele penning een stuk kunnen winnen maar hij speelde op mat en drie zetten later was het gewoon uit. Hierna volgde een nuttige remise van Paul Schoenmakers aan bord 1. Na een moeilijke opening kon hij op een gegeven moment met een paard op e3 binnenkomen. Dit leverde pionwinst op maar zijn tegenstander had ruim voldoende compensatie. Na dameruil werd uit armoe de pion maar teruggegeven. In het eindspel werden de torens geruild waarna tot remise werd besloten. Bij analyse bleek zijn tegenstander eerder de betere kansen te hebben. De nederlaag van Hedser Dijkstra was hoogst ongelukkig. In een spectaculaire partij had hij in de van Geet-opening een speculatief offer gepleegd. Wellicht niet geheel correct maar hij hield druk op de zwarte stelling. Op het moment dat hij kon oogsten deed hij naar eigen zeggen een “krankzinnig domme damezet”. En dat was jammer want het zag er zo mooi uit. De stelling had allerlei goede mogelijkheden in zich. Nu ging een toren verloren en daarmee de partij. Jan Willem van Willigen  kwam tot een puntendeling. In een gesloten Siciliaan speelde hij te snel zijn toren naar het centrum waarna zijn tegenstander spel kreeg op de damevleugel. Het was bij het remise-aanbod van zijn opponent niet reëel meer om door te spelen. Hiermee was de stand 2-2 en gezien de overige partijen leek de balans toen al in het voordeel van de gasten uit te vallen. Immers Hans Hoedemaeckers stond verloren en in de overige partijen was het ook allemaal niet even duidelijk. Dat Hans niet veel later opgaf was eigenlijk geen verrassing meer. Het eindspel was onhoudbaar. Na afloop gaf Hans aan zijn tegenstandster toch wat te hebben onderschat. Na een tamme positionele opening verloor hij een pion. In het middenspel trachtte hij wit in een val te lokken door nog een pion aan te bieden hetgeen de dame zou kosten, maar dit werd doorzien. Hans maakte hierop zelf een fout door de wending uit de stelling te halen waardoor ook de 2e pion nu zomaar verloren ging. De stelling stortte toen in en na dameruil kwam hij in een verloren stelling terecht. De volgende dag mailde Hans mij. Direct na thuiskomst had hij in de theorie gezien dat hij de pion in de opening helemaal niet had hoeven te verliezen.Maar ja, zo leer je iedere keer bij, dat is het mooie van schaken zullen we maar zeggen”, aldus Hans. Hij gaat zich nu  richten op de Hoogovens want ook hij is daar al verscheidene jaren een vaste deelnemer. Hierdoor was het 2-3 geworden. Toen daarna in de tijdnoodfase ook Albert Marks verloor door een blunder was het in feite gedaan. Albert was niet echt tevreden over de opening. Toch kreeg hij een sterk paard op e4, ondersteund door pion f5. Na de nodige tactische verwikkelingen won hij een pion. Hij stond toen waarschijnlijk gewonnen. In tijdnood met een moeilijk eindspel op het bord ging het mis. In een poging zijn paard om te spelen zette hij dit stuk net op een verkeerd veld neer waar het geslagen kon worden. Als hij zou terugslaan liep een vijandelijke pion door.  Ook bij Barth Plomp pakte het intussen verkeerd uit. Hij stond steeds heel gedrongen maar hield de stelling goed onder controle. Net op het moment dat hij wat los leek te komen ging het in de slotfase mis. Zijn tegenstander kon een kwaliteit winnen maar koos voor 2 pionnen. Het eindspel speelde de Apeldoorner resoluut naar winst. Coen Mekers was met een heel klein voordeeltje het eindspel ingegaan en speelde gelet op de stand op de andere borden door. Vanuit een Engelse opening had hij wat druk gekregen op de lange diagonaal. In plaats van de druk op te voeren wikkelde hij af naar een dubbeltoreneindspel met een plusje. Zijn tegenstander bleef actief verdedigen. Coen ging in een ultieme poging op winst in op een eindspel van toren tegen drie pionnen maar kwam niet verder dan remise. De eindstand kwam daarmee op 2½-5½. Het vierde viel daarmee terug naar een positie in de middenmoot.

 

 

Tekstvak: Vermeer	0
N.Schoenmakers	½
R. van Belle	0
T. van Dijk	0
Kuiphof	1
Ayyoubi	1
Wiggerts	1
Blees	1

ASV-5 weer in de race om het kampioenschap: Aan de vooravond van de vierde ronde stond ASV-5 samen met Schaakstad Apeldoorn-5, Schaakstad Apeldoorn-6 en Schaakmaat-3 met 4 matchpunten op een gedeelde 2e plaats in de 2e klasse B van de OSBO-competitie. Koploper Zutphen-2 had vóór de ontmoeting met ASV-5 één matchpunt meer. Met andere woorden: de laatste kans voor ASV-5 om nog een rol van betekenis in het kampioen­schap te kunnen spelen. Piet Blees werd vanuit een aangenomen Koningsgambiet met een lastige aanvalsstelling geconfronteerd. Toen zijn tegenstander echter iets te voortvarend te werk ging - hij verorberde een zwaar giftige pion - kon Piet op de 19e zet een vol stuk incasseren. Na op de 29e zet ook nog een toren te winnen, kon achter Piet's naam een eentje worden genoteerd. Ook Frits Wiggerts kwam vanuit de opening gedrukt te staan. Niettemin won ook hij een vol stuk in het middenspel. Zijn tegenstrever kon hierdoor wel het initiatief vasthouden en veroordeelde Frits tot secuur verdedigen. Frits bleef op een kansje loeren en na het onterecht opspelen van een pion, won Frits met een paardvork de vijandelijke dame en de partij. Nico Schoenmakers was op dat moment vanuit een gesloten Sici­liaan in een eindspel met dame, toren, ieder 4 pionnen en ongelijke lopers terechtgekomen. Zijn remise-aanbod werd door Zutphenaar na overleg met zijn captain aanvaard. Ayyoubi, de inmiddels vaste super-sub van het vijfde, kreeg vanuit de opening een pluspion, waarna een laveereindspel resteerde. En zo'n stelling is aan hem besteed! Met vaste hand en een engelengeduld voerde hij de stelling tot winst. Henk Kuiphof trad aan tegen Olaf Wilgenhof, jawel hoor, de broer van... Olaf miste in de opening een sterke voortzet­ting, waarna Henk een drukstelling wist op te bouwen. Op de 30e zet was de oogst stukwinst, gevolgd door partij- en match­winst voor ASV-5. Uit de mond van matchwinnaar Henk kon aan­sluitend het volgende worden opgetekend. "De Born aan de Oude Bornhof is eigenlijk gemakkelijk te bereiken. ASV-5 was dan ook keurig om 8 uur in de speelzaal aanwezig. Vreemd eigen­lijk, dat ASV-3 zoveel moeite had de speelzaal te bereiken. Is dat nu een kwestie van slimheid of ... Schaken kunnen ze wel, die ASV drieërs. Hoewel wonnen zij niet met 4,5 punt? Het vijfde had dit aantal al uit vijf partijen". Tot zover onze lichtelijk eufo­rische clubvoorzitter. (P.S. Wie de schoen past, trekke hem aan, Ruud!). Wat Henk op dat moment nog niet kon bevroeden was, dat de nog resterende 3 partijen helaas verloren zouden gaan. Rob van Belle en Tijs van Dijk lagen onder zware druk, terwijl de stelling van Jan Vermeer niet geheel duidelijk was. Rob en Tijs bezweken onder de Zutphense druk, waarna uiteindelijk ook Jan de vlag moest strijken. Jammer voor de bordpunten, maar niettemin voldaan keerde ASV-5 in de mistige nacht van dinsdag 11 januari 2000 huiswaarts.                                                                           Nico Schoenmakers

(Noot redactie: Jammer Henk, wijs ik collegiaal op de eigen ervaringen wat betreft de vindbaarheid en dan… De winst moet hem naar het hoofd zijn gestegen. Het zoeken naar de speelzaal in de binnenstad op zaterdagmiddag in de Kerstdrukte is toch wel even wat anders dan op een stille maandagavond als het centrum nagenoeg verlaten is En nog katten op het derde ook. Speelt ASV-3 niet gewoon in de hoogste klasse van de OSBO? Bovendien wij wonnen met 5-3. Heel overtuigend. (RW).

 

Tekstvak: Zandbergen	0
Eder	1
Verbost	1
M. van Dijk	½
van Vlerken	0
Kelderman	1
ASV-7 boekt zege: Met invaller Horst Eder voor Hartogh Heijs ging ASV-7 afgelopen donderdag op bezoek bij OPC-2 in Doorwerth. Het begin was goed. Eder bouwde uit een Russische opening een goede stelling op en toen de tegenstander zijn dame op de diagonaal voor de koning plaatste werd met de loper de dame afgevoerd. Na nog enkele zetten was het spel uit (0-1). Matthijs van Dijk wist na een gelijkopgaande opening op de 22e zet een pion te veroveren alsmede een goede positie. Dit resulteerde in nog een pion winst, die door afruil werd uitgebouwd tot 2 vrijpionnen. Overmoedig geworden verslapte de concentratie, waardoor die pionnen verloren gingen en in gelijke stand tot remise werd besloten (½-1½). Henk Kelderman leed in de opening aan een vlaag van schaakblindheid hetgeen hem een loper tegen een pion kostte. De tegenstander maakte hier goed gebruik van door de druk op te voeren. Door een gedwongen torenruil werd een pion ingeleverd. Maar toen sloop onzekerheid in het spel van de tegenstander. Een  paard werd gepend, waardoor een stuk werd teruggewonnen. In een poging tot dameruil te komen liet zijn tegenstander pion f3 ongedekt. Deze werd met schaak genomen. Met paard en dame werd de koning in de hoek gehouden tot na enkele zetten door een paardvork de dame werd gewonnen, waarmee het pleit werd beslecht. (½-2½). Hein van Vlerken verging het minder goed. In de opening werd na 12 zetten een paard weggegeven . Daarna ging ook nog met de toren op h1 en de dame op g2 door een penning een toren zonder compensatie verloren. Hein speelde nog door met de stille hoop op pat maar dit lukte niet (1½-2½).  Gerrit Verbost won op de 22e zet een paard maar de tegenstander verdedigde zich taai. Na een moeizaam en langdurig manoeuvreren kon hij geforceerd een toren afruilen waardoor het spel openbrak. De tegenstander trachtte nog een pion te winnen om een doorbraak te plegen maar liet daarbij zijn witte loper insluiten zodat deze kon worden gewonnen. De tegenstand was hiermee gebroken en met resp. nog 7 en 3 minuten speeltijd staakte de OPC-er de strijd. Hiermee was de winst een feit (1½-3½). Jacob Zandbergen had lange tijd een gelijkopgaande partij. De tegenstander slaagde er evenwel in met zijn paarden diep in de witte stelling door te dringen. Hierdoor ging een kwaliteit verloren. Door het hierdoor ontstane overwicht en in tijdnood gekomen was de stelling niet meer te houden en moest de koning worden omgelegd. De eindstand kwam hiermee op 2½-3½ zodat revanche op de nederlaag van vorig jaar was genomen.                                                                                                                 Henk Kelderman

 

OSBO-Kamp: Ook een verslag van de derde speeldag in dit toernooi moet u tegoed houden. In het kort: Guust Homs stevent hard af op de titel in de hoofdklasse en Ignace Rood staat gedeeld 1e in de 2e klasse. Hoe dit ging leest u volgende week.