"En Passant"

Terug index En Passant


 

 

 

 

 
Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING

                                                                                                              (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)

                                                                                                             

Redactie:      R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,

 6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,

 e-mail: r.wille@planet.nl

 

 H. Kuiphof, Elzenpas 14,

 6666 HE Heteren, tel. 026 – 4722087,

 e-mail: h.kuiphof@hetnet.nl

 

Clubavond:     Donderdag in “De Opbouw”,

  Velperweg 13, tel. 026-4456452        

  

 

ASV op internet:       http://www.introweb.nl/~asv

e-mail: asv@introweb.nl

40e jaargang no. 6                                                       donderdag 8 februari 2001


Externe competitie: Het is zaterdagavond. Uw redacteur is intussen zo’n 2 uur thuis na de door ASV-3 tegen Veenendaal met 4-3 gewonnen wedstrijd. Dus maar weer achter de PC gekropen (niet letterlijk natuurlijk). Er moet immers een nieuwe EP gevuld worden. Er is genoeg te melden. Vandaag (afgelopen zaterdag dus) speelden onze eerste 3 teams en ook aan de afgelopen donderdag gehouden ledenvergadering moet aandacht worden besteed. Naast ASV-3 won overigens ook ASV-1. Tegen HSC Helmond werd het 6-1. ASV-2 liet het lelijk afweten door tegen het onderaanstaande DJC-2 uit Stein met 4-3 te verliezen. In deze EP verslagen van de winnende teams alsmede de standen na de 6e ronde. Eerst echter de ledenvergadering.

 

Vergadering: De ledenvergadering werd door zo’n 30 leden bijgewoond. Een matige opkomst dus. Tja, schaken is natuurlijk leuker dan vergaderen maar het hoort er n keer per jaar nu eenmaal bij. Na de formele punten kwam de prijsuitreiking aan bod. Allereerst werden onze twee jeugdleden Kasper Uithof en Murat Duman in het zonnetje gezet vanwege het door hen georganiseerde Open Jeugdkampioenschap. Zij kregen onder een groot applaus uit handen van voorzitter Henk Kuiphof een cadeaubon uitgereikt. Vervolgens werd de ASV-er van het jaar bekend gemaakt. Deze eretitel ging volkomen terecht naar Hedser Dijkstra. Zijn werkzaamheden voor de ASV-site leverde onlangs de uitverkiezing op van de beste site van Nederland van alle schaakverenigingen. Daarna werden de bekers uitgereikt. Guust Homs mocht als clubkampioen en bekerwinnaar en mede daardoor ook winnaar van het Super Prestigeklassement drie bekers mee naar huis nemen. Otto Wilgenhof kreeg bekers uitgereikt als winnaar van de rapidcompetitie en het ASV-snelschaakkampioenschap. De topscorers van de diverse teams uit het afgelopen seizoen 1999-2000 ontvingen voor hun prestatie de gebruikelijke pen. Dit waren respectievelijk: ASV-1 Eelco de Vries 8 uit 9; ASV-2 Frank Schleipfenbauer 8 uit 9, ASV-3 Gerben Hendriks 6 uit 9; ASV-4 Jan Willem van Willigen 3 uit 6; ASV-5 Frits Wiggerts 7 uit 7; ASV-6 Siebold Otten 3 uit 7 en ASV-7 Henk Kelderman 5 uit 7. De prijs voor de grootste Elo-stijging ging naar Ayyoubi. Hij won in het voorbije seizoen 201 punten. Voor de pauze werden Nico Schoenmakers en Paul Schoenmakers als resp. vice-voorzitter en penningmeester herkozen. Aan het begin van het tweede deel van de vergadering werden over de begroting de nodige kritische vragen gesteld. De contributie blijft het komend kalenderjaar ongewijzigd. Volgend jaar wordt dit in Euro’s omgerekend. Voorts werd aandacht geschonken aan de jubileumviering (ik kom daar t.z.t. op terug) en kwam de interne competitie aan bod. De zaken die hierbij ter sprake kwamen zullen worden betrokken bij de inventarisatie van de binnenkort te starten behoeftepeiling wat betreft de wensen, ideen en suggesties die er mogelijk bij de leden leven.

 

Belangrijke winst ASV-3: Met een 4-3 zege op Veenendaal heeft het derde afstand genomen van de onderste regionen. Dat zag er na 2 uur spelen niet naar uit. De witspelers Hans Rigter (15 zetten) en Anne Paul Taal (13 zetten) hadden toen al verloren. De zwartspelers moesten het doen. De wedstrijd werd geopend met een remise van Cees Sep. Na 16 zetten werd de vrede getekend. Nadat aanvankelijk de theorie werd gevolgd verraste de Veenendaler Sep met een doorstoot in het centrum. Er werd veel geruild en in de slotstelling had zijn tegenstander de actievere loper tegen een paard maar een iets mindere pionnenstelling. Daarna ging het op 2 borden helemaal fout. Bij Hans Rigter kwam er Frans op het bord waarbij hij een aanval toeliet op f2. Na verlies van deze pion kreeg hij toch fraaie aanvalskansen. Aan het slot van de afruil koos Hans echter voor een te agressieve voortzetting. Dit bleek verkeerd en binnen enkele zetten was het daarna uit. Ook bij Anne Paul ging het mis. Tegen de goed scorende Hovestadt (4 uit 5) moest en zou hij door de muur heen, terwijl er toch ook deuren in de muur zaten. Wat was het geval? In een lekkere scherpe opening is het wel eens handig om even een stille zet te doen en niet zoals in je “jonge” jaren het mat na te jagen. Overmoed!! Die kwam ook hier weer voor de val! In het laatste speeluur voor de tijdcontrole volgde eerst een remise van Gerben Hendriks. Er kwam een hele tamme variant op het bord. Het evenwicht is niet echt verbroken geweest, hoewel het op een bepaald moment toch wel even spannend werd. Het lukte Gerben om op de dame-vleugel een pionnenoverwicht te krijgen. Die pionnen zouden een stuk sneller zijn dan die van wit op de koningsvleugel. Helaas werd zijn koningsvleugel helemaal aan gort geslagen. Genoeg voor wit om remise te maken. Later kreeg ook Ruud Wille remise aangeboden maar met het oog op de stand werd dit afgeslagen. Veel bereikte Ruud echter niet en stelde toen zelf remise voor. Inmiddels was ASV op de overige borden in het voordeel gekomen en mocht zijn tegenstander het niet aannemen. Na ruil van de torens werd even later, toen weer op voorstel van zijn opponent, toch het punt gedeeld. Het was een wisselvallig duel geweest waarbij Ruud aanvankelijk een pion gaf voor wat vage kansen maar het daarbij net even te voorzichtig speelde. Zijn tegenstander kon diens stukken hergroeperen en had in het eindspel zelfs voordeel kunnen bereiken maar liet dit na. Zo verdiende dit duel geen winnaar. Zo was het 3-1 voor Veenendaal en moesten de overige “potjes” wel gewonnen worden. De eerste die dat deed was Bert Buisman. Na een saaie opening waarin hij even overwoog om remise aan te bieden. De intussen ontstane achterstand belette hem dit voornemen uit te voeren. Wit kreeg wat initiatief maar kreeg daardoor ook zwaktes. Het initiatief verdween, de vijandelijke zwaktes waren blijvender. In een moeilijk eindspel gaf zijn tegenstander Bert de gelegenheid om af te wikkelen naar een gewonnen pionneneindspel met een pion meer. Jacques Boonstra was de volgende die won en bracht het derde weer langszij. Hij offerde in de opening een pion en kreeg met een verdubbeling van de torens op de h-lijn een riante koningsaanval. Zijn tegenstander offerde gedwongen een paard voor 3 pionnen maar Jacques kon even later toch weer een aanval via de h-lijn opbouwen. Zijn tegenstander moest nu zijn dame geven voor 2 torens. De overgebleven zwarte stukken werkten onvoldoende samen en wit wist met een vorkje nog een stuk te winnen. In tijdnood had Jacques het sneller kunnen uitmaken maar hij verwisselde twee zetten. Gelukkig zonder fatale gevolgen. Jacques kwam niet meer in de problemen en won tenslotte met zijn vrije c-pion. Alle ogen waren nu gericht op de partij van Siert Huizinga. Zijn tegenstander stelde zich in de opening actief op maar een tijdige afruil leidde tot wat meer ruimte voor Siert. Er ontstond een ingewikkeld middenspel waarin onze ASV-er de goede loper overhield. Deze ruilde hij met pionwinst tegen een paard. Zijn opponent begon aan een wanhoopsoffensief dat ertoe leidde dat Siert zijn vrijpion op c2 kon posteren. Wit kwam vast te staan maar verdedigde taai. Uiteindelijk voerde Siert de druk op de zwakke velden van zijn tegenstander op en via allerlei dreigingen besliste hij de partij met mat. Met deze belangrijke winst staat het derde veilig in de middenmoot. 

Gedetailleerde uitslag Veenendaal-1 – ASV-3: H. Brongers – C.J.P. Sep -; B. v.d. Veen – A. Buisman 0-1; L.J.C. Hovestadt – A.P. Taal 1-0; A.R.M. Burer – R. Wille -; M. van Niel – H. Rigter 1-0; J.H. Duijker – G. Hendriks -; P.W.J.J. Verweij – J. Boonstra 0-1; T.J. Offringa – S. Huizinga 0-1. Eindstand 3-4.

 

Ruime zege ASV-1: Zondagmiddag klokslag 12.00 uur. Precies zoals afgesproken belt Frank Schleipfenbauer om mij te informeren over de verrichtingen van ASV-1. Hij klinkt opgetogen. Niet alleen vanwege de winst van zijn team maar ook omdat koploper Vianen een nederlaag leed en ASV weer een kans ruikt. Otto Wilgenhof meldde al vroeg in de wedstrijd dat hij gewonnen stond. Hij had toen al een vet vraagteken achter een zet van zijn tegenstander staan. Zijn positie was dan ook uitstekend. Hij kwam met zijn toren op de 7e rij binnen waar hij enkele pionnen meepakte. In een afwikkeling naar een dame-eindspel bracht zijn vrijpion op de 7e rij de winst. Daarvoor gebeurde er nog iets grappigs bij Sander Berkhout. Er ontstond wat geroezemoes in de zaal. Wat bleek, zowel zijn tegenstander als hijzelf hadden een eenvoudig stukwinst voor Sander overzien. En dat maar liefst 2 zetten diep?! Gelukkig geen slecht voorteken, Sander bleef er heel laconiek onder. Het liep vervolgens tegen de tijdnoodfase. In een standaardvariant van een Scheveninger ging de tegenstander van Frank op koningsaanval en liet kwaliteitswinst achterwege. Frank kreeg kansen op de damevleugel. In tijdnood gaf zijn tegenstander een stuk maar na een enkel schaakje was het in feite gebeurd. Hierna volgden remises van Laurens Storms en Wouter van Rijn. Laurens bracht al snel zijn pionnen op de koningsvleugel naar voren maar toen zijn tegenstander lang rokeerde werden deze pionnen snel zwakker. Laurens won een kwaliteit voor enkele pionnen. Er ontstond een onduidelijke stelling met veel verwikkelingen. Hierin bood zijn tegenstander remise aan. Ook bij Wouter van Rijn was het een boeiend potje. Hij stelde zich aanvankelijk terughoudend op, zijn tegenstander pakte de ruimte. Wouter brak vervolgens het centrum open en ook hier werd de stelling bijzonder ingewikkeld. Na een stukoffer moest zijn tegenstander kiezen voor eeuwig schaak. Bij Remco de Leeuw was het eveneens een partij vol spanning. In een Slavische opening brak Remco al snel met d4-d5 door waarbij hij op een gegeven moment een stuk bewust liet instaan. De vijandelijke koning kon niet rokeren en was daardoor gedwongen in het centrum te blijven. Ook hier veel verwikkelingen waarbij Remco zijn tegenstander in de slotfase knap uittikte. Zo stond er een 4-1 tussenstand op het formulier en waren Sander Berkhout, Eelco de Vries en Peter Boel nog bezig. Dat de wedstrijd gewonnen zou worden leek op dat moment al duidelijk. Sander scoorde het winnende punt. Nadat hij stukwinst had gemist was hij in een slechter eindspel terechtgekomen. Zijn tegenstander offerde hierin een stuk in de veronderstelling het eindspel met 5 pionnen tegen een loper en 1 pion te winnen. Sander had echter de goede loper en schakelde de ene na de andere pion uit en won vervolgens knap. Eelco kreeg aanvankelijk een gevaarlijke aanval op zijn koningsvleugel te verwerken maar kon het onheil tijdig voorkomen. De stelling bleef moeilijk maar Eelco boekte tenslotte een knappe remise. Peter Boel stelde de eindstand vast op 1-6. In de opening werden al snel de dames geruild. Peter kreeg veel druk op de half open a-lijn en kwam steeds beter te staan en boekte kwaliteitswinst. In de slotfase sloeg Peter op de koningsvleugel definitief toe. ASV doet met deze ruime zege weer mee!!  

Gedetailleerde uitslag HSC Helmond - ASV-1: R. Veenis – W. van Rijn -; B. Dekker – E. de Vries -; H. Faber – O. Wilgenhof 0-1; F. Janssen – S. Berkhout 0-1; R. de Waard – P. Boel 0-1; B. v.d. Donk – L. Storms -; M. de Waard – R. de Leeuw 0-1; P. van Asseldonk – F. Schleipfenbauer 0-1. Eindstand 1-6.

 

Uitslagen van en standen na de 6e ronde in de KNSB-competitie en de promotieklasse OSBO:

KNSB 2D: Venlo – Krimpen a/d IJssel 4-3; HSC Helmond – ASV-1 1-6; Groothoofd – VS Maastricht 5-2; PION Groesbeek – Veldhoven 6-1; Hoensbroek ME – Vianen DVP 4-3.

KNSB 3H: Voerendaal – DBC 5-3; DJC-2 – ASV-2 4-3; ’t Pionneke – Utrecht-3 5-2; GESS – Moerkapelle 4-4; Combinatie – Sliedrecht 3-5.

Tekstvak: Stand KNSB 2D:			Stand KNSB 3H:
1	Vianen/DVP	10	34	1 Voerendaal	10	30
2	Hoensbroek ME	10	28	2 ‘t Pionneke	10	27
3	ASV-1	8	26	3 GESS	8	26
4	Krimpen a/d IJ.	6	27	4 Sliedrecht	8	24
5	PION 	6	25	5 DBC	7	28
6	HSC Helmond	6	22	6 ASV-2	5	23
7	Veldhoven	5	23	7 Moerkapelle	5	22
8	Venlo	4	22	8 DJC-2	3	20
9	VS Maastricht	3	17	9 Utrecht-3	2	20
10	Groothoofd	2	14	10 Combinatie	2	19
Stand promotieklasse OSBO:
1	UVS	10	28	6 Bennekom	6	23
2	SMB-3	9	30	7 Meppel	4	21
3	Lelystad	9	28	8 Veenendaal	4	21
4	Doetinchem	8	26	9 De Toren	3	22
5	ASV-3	7	23	10 Velp	0	17
Promotieklasse OSBO: Doetinchem – Velp 5-3; Veenendaal – ASV-3 3-4; Meppel – UVS 2-5; Lelystad – SMB-3 4-4; Bennekom – De Toren 5-3.

Corus-toernooi: Nog een staartje van dit toernooi. Uw redacteur had de deelname van Hans Hoedemaeckers aan de tienkampen helemaal overzien. Hans kwam uit in groep 4C en scoorde daarin 4 uit 9. Hij begon met 0 uit 3 slecht maar zette dit meteen recht met 3 zeges. In de laatste 3 ronden werd er nog 1 keer gewonnen. Remises waren aan Hans in dit toernooi niet besteed. Het was of winst of verlies.

 

Klaar: Maandagavond rond 22.00 uur. Na wat tussenpozen is uw redacteur ook met deze EP weer klaar en kan het dus weer gekopieerd worden. Veel leesplezier!!